Všechny kategorie
Více
Bestseller

PRAVIDLA PROPAGAČNÍ AKCE "PRÁZDNINY"

§ 1 Obecná ustanovení

1.Tato Pravidla propagační akce „PRÁZDNINY” (dále jen "Pravidla") definují pravidla propagační akce organizované pod názvem "PRÁZDNINY" (dále jen "Akce"). 2.Organizátorem Akce je MEXTRA, Małgorzata Jaremko, Piotr Domiański, Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, NIP číslo 7543039263. Společníky jsou podnikatelé zapsaní v Centrálním registru hospodářských činností - Małgorzata Jaremko NIP číslo 7491959714, Piotr Domiański NIP číslo 7492080964. (dále jen: Organizátor).

§ 2 Doba trvání Akce

Akce probíhá od 27.06.2022 do 31.07.2022.

§ 3 Předmět a pravidla propagační Akce

1. Akce se mohou zúčastnit podnikatelé nebo fyzické osoby (dále jen "Účastníci"), kteří během Akce zakoupí produkty od Organizátora za minimální částku 12 500 Kč (bez DPH). 2. Každý Účastník, který v průběhu Akce splní podmínky uvedené v § 3 bodě 1 Pravidel, má nárok na 5% slevu. 3. Sleva bude účtována automaticky. 4. Účastník není oprávněn převést výše uvedenou 5% slevu na peněžní ekvivalent nebo jinou výhodu.

§ 4 Zásady ochrany osobních údajů

1. Správcem osobních údajů Účastníků Akce je Organizátor. Organizátor bude zpracovávat osobní údaje Účastníka pro účely související s organizací Akce po dobu nezbytnou k plnění povinností Organizátora dle Pravidel a v souladu s ustanovením článku 23 oddílu 1 bodu 2 zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů. 2. Účastník poskytuje své osobní údaje dobrovolně, má právo k nim přistupovat, měnit je, opravovat, požadovat ukončení zpracování údajů a vznést námitku za podmínek stanovených v zákoně ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů.

§ 5 Závěrečná ustanovení

1.Propagační řád je k dispozici v sídle organizátora a na www.sklep.mextra.pl. 2.Objednáním produktu v rámci Akce Účastník potvrzuje, že si přečetl tato Pravidla a akceptuje všechny jejich podmínky.